สวนพริกไทยชัยพฤกษ์ เป็นสวนที่อยู่ในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อถวายในหลวงราชกาลที่ ๙ ของผู้ร่วมโครงการ ๗๐,๐๐๐ ราย ภายในสวนเราจะมีพืชพันธุ์ไม้หลายชนิดตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ยกตัวอย่างเช่น สวนพริกไทย , สวนมะนาวพันธุ์ตาฮิติ , สวนเพกา , สวนยางพารา และสวนพืชผักสวนครัวเช่นพริกในถุงพลาสติก และอื่นๆอีกครับ

เป็นสวนที่อยู่ติดกับธรรมชาติมากครับ ใกล้ภูเขาของวัดถ้ำผาใหญ่ ตอนเช้าและเย็นจะได้รับฟังเสียงรสพระธรรมจากพระอาจารย์ สามารถเดินทางมาชมสวนได้สะดวกครับ ซึ่งห่างจากตัวอำเภอวังสะพุงประมาณ 20 กิโลเมตรเท่านั้น ท่านสามารถเลือกซื้อพันธุ์พริกไทยหรือจะเป็นพริกไทยอ่อน , มีมะนาวไร้เม็ดผลโตรสชาดหอมอร่อย ตามต้องการ